Lumgo
Blogg
Genomförandet av visselblåsarlagar över större EU-länder
Prova gratis! Boka demo

Du vet väl om att du kan prova Lumgo helt utan förpliktelser i 14 dagar. Inget kreditkort behövs och efter prövoperioden avslutas kontot automatiskt.

Genomförandet av visselblåsarlagar över större EU-länder

Vikten av visselblåsning för att upprätthålla transparens och ansvarsskyldighet i affärsvärlden kan inte överskattas. Flera länder i Europeiska unionen har infört lagar för att skydda visselblåsare, och erbjuder dem försäkringen och det juridiska stöd de behöver för att avslöja missförhållanden utan rädsla för vedergällning. I den här artikeln utforskar vi hur visselblåsarlagarna varierar över några av EU:s största medlemsstater, nämligen Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien.

Storbritannien

Storbritannien har ett omfattande tillvägagångssätt mot skydd av visselblåsare. Den centrala lagstiftningen, Public Interest Disclosure Act (PIDA) från 1998, skyddar visselblåsare från vedergällning på arbetsplatsen. För närvarande är Storbritannien i färd med att anpassa lokala förordningar för att överensstämma med EU-direktivet. Framför allt ligger den stora skillnaden i begreppet "allmänhetens intresse". För närvarande uppmuntrar PIDA visselblåsning när den enskilda rimligen tror att det är i allmänhetens intresse.

Tyskland

Historiskt sett har Tyskland saknat en omfattande lag som specifikt riktar sig mot visselblåsning. Men med ankomsten av EU:s visselblåsar-direktiv tvingades Tyskland att införa "Hinweisgeberschutzgesetz" 2021. Denna lag markerar ett betydande framsteg, genom att den ger specifikt skydd för visselblåsare som rapporterar överträdelser av EU-lag, och utvidgar området för skyddade individer till att inkludera egenföretagare, aktieägare, volontärer och arbetssökande.

Frankrike

Frankrike har en robust implementering av visselblåsarbeskyddslag, känd som "Sapin II"-lagen. En framträdande egenskap av denna lag är att den innebär en topp-till-botten skyldighet där arbetsgivare är tvingade att inrätta mekanismer så att röster kan höjas internt. Franska lagen är märkbart i harmoni med EU-direktivet samtidigt som den betonar skyldigheten att först rapportera internt.

Italien

Italien har haft en visselblåsarlag på plats med fokus främst på företagsentiteter. "Lag 179/2017" om visselblåsning uppmuntrar både offentliga och privata enheter att implementera särskilda kanaler för visselblåsning. En av dess huvudskillnader från andra EU-länder är att denna lag kräver att företag antar system som skyddar visselblåsarens identitet.

Spanien

Till skillnad från sina europeiska motparter har inte Spanien en specifik visselblåsarlagstiftning på nationell nivå. Ändå kan bestämmelser som skyddar visselblåsare hittas utspridda i flera bestämmelser. Samtidigt pågår det arbete för att följa EU-direktivet.

Lumgo: Ett verktyg för säker visselblåsning

Oavsett vilken lagstiftning ett land antar är skyddet av visselblåsare ostört av rädslan för vedergällning avgörande. Det är här verktyg som Lumgo kommer in. Lumgo garanterar säker, säker och anonym kommunikation, och tillhandahåller en livlina för visselblåsare.

 • Säkerhet: Lumgo utnyttjar robust kryptering, vilket säkerställer att information som delas av visselblåsare förblir säker och konfidentiell.
 • Rykte: Känd för sin noggranna efterlevnad av datacompliance-regler, Lumgo är betrodd av organisationer över hela världen.
 • Användarvänlig: Lumgo omfamnar en användarvänlig plattform för att säkerställa att visselblåsare kan dela viktig information snabbt och bekvämt.

Ökat antagande av verktyg som Lumgo är ett steg mot att säkerställa att visselblåsares rättigheter skyddas, vilket gör att de kan fortsätta att spela sin viktiga roll för att främja transparens och integritet inom EU:s affärslandskap.

Blogg

Teknologiska verktyg för visselblåsning: Förändring av företags transparens

Blogg

HR:s avgörande roll i visselblåsning: Att säkerställa rättvisa, opartiskhet och efterlevnad

Blogg

Förbättra ditt arbetsgivarvarumärke med effektiv och säker visselblåsning med hjälp av Lumgo

Blogg

Rättsliga ramverk som skyddar visselblåsare från repressalier i EU och Lumgos roll för säker visselblåsning

Blogg

Genomförandet av visselblåsarlagar över större EU-länder

Blogg

Vikten av anonyma visselblåsning: En guide till säker visselblåsning med Lumgo

Blogg

Varför småföretag bör införa verktyg för visselblåsning - Spotlight på Lumgo

Blogg

Betydelsen av att välja rätt plattform för visselblåsning: Varför INTE ditt HR-system

Blogg

Varför det är avgörande att inte låta anställda blåsa visslan via e-post: Främja Lumgo för säker visselblåsning

Blogg

Komma igång med visselblåsning: En omfattande guide med Lumgo

Enkel prissättning!

Vi har ett lågt pris för alla företag oavsett storlek och dessutom helt utan bindningstid.

Mindre än 50 anställda

4 500SEK/år

 • Check Obegränsad användning
 • Check Fritt antal Kanaler
 • Check Fritt antal Användare
 • Check SSO (Single Sign On)
 • Check Språkstöd
 • Check Säker dialog
 • Check Fri support
Populär

Upp till 250 anställda

9 500SEK/år

 • Check Obegränsad användning
 • Check Fritt antal Kanaler
 • Check Fritt antal Användare
 • Check SSO (Single Sign On)
 • Check Språkstöd
 • Check Säker dialog
 • Check Fri support

Över 250 anställda

15 000SEK/år

 • Check Obegränsad användning
 • Check Fritt antal Kanaler
 • Check Fritt antal Användare
 • Check SSO (Single Sign On)
 • Check Språkstöd
 • Check Säker dialog
 • Check Fri support

Moms tillkommer till ovanstående priser. Fakturering sker årsvis. På samtliga alternativ ingår alltid en 14 dagars kostnadsfri period.

Vanliga frågor

Lumgo har 3 prisnivåer beroende på hur många anställda ni är inom företaget. Priset börjar på 450 kr per månad. I priset ingår uppstart, all support ni behöver och en visselblåsarpolicy.

Du skapar ett konto med din inloggning till Microsoft 365 eller Google Workspace. Väl inloggad kan du helt kostnadsfritt utvärdera Lumgo. Det finns två gränssnitt - ett gränsnitt för adminsitrationen och ett för att kunna rapportera. Utvärderingsversionen får användas i er verksamhet, kom ihåg bara att teckna en prenumeration innan 4 veckor efter avslutad utvärderingsperiod.

När utvärderingsperioden på 14 dagar så begränsas kontot så att ingen rapportering kan ske. Ni har dock ytterligare 4 veckor på er för att teckna en prenumeration innan kontot avslutas.

Nej, alla leverantörer lagrar sin data inom EU och ägs även av europeiska bolag. Vi har tänkt på alla dessa delar så att ni slipper. Vi använder inte AWS eller Azure som är amerikanskägda.

Ja, det erbjuder vi via en erkänd advokatbyrå som har lång erfarenhet av just visselblåsning. Kontakta oss för offert.

Det går utmärkt att bjuda in jurister eller andra sakkuniga till era kanaler. Det ingår fritt antal användare.

Alla kanaler får en egen inrapporteringsida där ni enkelt kan anpassa sidan efter ert brand, tex kan ni lägga upp egen logotyp och bakgrundbild. Ni får en riktigt snygg inrapporteringssida!

Det går bra att vara anonym. Ärendet kan sedan följas enkelt med en pinkod som erhålls vid registering av ärendet.

Kul att höra! Skicka ett mail till hello@lumgo.com för att connecta med oss

Ni betalar årligen via faktura. Säg till om ni vill betala via kreditkort så ordnar vi det.