Lumgo
Blogg
Förbättra ditt arbetsgivarvarumärke med effektiv och säker visselblåsning med hjälp av Lumgo
Prova gratis! Boka demo

Du vet väl om att du kan prova Lumgo helt utan förpliktelser i 14 dagar. Inget kreditkort behövs och efter prövoperioden avslutas kontot automatiskt.

Förbättra ditt arbetsgivarvarumärke med effektiv och säker visselblåsning med hjälp av Lumgo

Att erkänna vikten av etiskt beteende på arbetsplatsen är avgörande för varje organisation idag. Visselblåsning är en sådan praxis som betydligt bidrar till att upprätthålla transparens och integritet inom en grupp. Mer effektiva och säkra sätt att visselblåsa kan betydligt förbättra en arbetsgivares varumärkesrykte. Lumgo, ett unikt verktyg för visselblåsning, kan spela en avgörande roll för att uppnå detta.

Vad är visselblåsning?

Generellt sett syftar visselblåsning på en situation där en anställd eller en grupp anställda avslöjar bedrägliga, oetiska eller olagliga aktiviteter inom en organisation. Kanaler för anonym rapportering och skydd mot vedergällning är betydande aspekter av alla effektiva visselblåsningssystem.

Förbättrad arbetsgivares branding genom visselblåsning

Att främja en kultur av transparens och integrity genom visselblåsning kan ha betydande fördelar för en organisation. Framförallt kan det stärka arbetsgivarens varumärke på flera sätt:

 • Förtroende och Transparens: Arbetsgivare som implementerar effektiva visselblåsarmekanismer uppfattas som trovärdiga och transparenta. Denna transparens förbättrar deras varumärkesrykte.
 • Regleringsöverensstämmelse: Ett visselblåsningssystem säkerställer att organisationen är uppdaterad med överensstämmelseregler och undviker skada på deras rykte eller finansiell status.
 • Anställdas Självständighet: Säkra plattformar för att uttrycka oro får anställda att känna sig mer trygga och värderade inom organisationen. Denna ökning i anställdas moral höjer ytterligare arbetsgivarens varumärke.

Lumgo: Ett säkert och effektivt verktyg för visselblåsning

Med erkännandet av vikten av visselblåsning, utformades det digitala verktyget Lumgo för att tillhandahålla en säker plattform för denna praxis. Det hanterar effektivt viktiga aspekter av en god visselblåsningsmekanism, framförallt konfidentialitet, anonymitet och icke-repressalie. Detta gör det till en idealisk lösning för organisationer som siktar på att stärka sitt varumärke genom bättre transparens och integritet.

Här är hur Lumgo kan hjälpa:

 • Säkert och Konfidentiellt: Lumgo erbjuder en säker plattform för anonym rapportering. Det säkerställer konfidentialiteten hos både visselblåsaren och rapportens innehåll, vilket främjar förtroende och tillförsikt inom din organisation.
 • Icke-Repressaliepolicy: Med Lumgo kan arbetsgivare försäkra sin personal att ingen vedergällningsåtgärd kommer att vidtas mot dem för att rapportera något felbeteende, oavsett om det var medvetet eller oavsiktligt.
 • Strömlinjeformad Process: Lumgo tillhandahåller enkel navigering för visselblåsare, vilket säkerställer en strömlinjeformad process från rapportering till lösning, vilket leder till snabbare upptäckt och förebyggande av oegentligheter.

Att implementera ett allomfattande verktyg för visselblåsning som Lumgo uppmuntrar till en kultur av integritet och ansvar inom organisationen. Det försäkrar dina anställda att deras röst är värdefull, vilket i sin tur, förbättrar ditt arbetsgivarvarumärke. Genom att främja etiskt beteende ökar företag sin attraktivitet för både potentiella anställda och kunder, vilket skapar en positiv inverkan på företagets resultat.

Genom att införliva ett sådant transparent tillvägagångssätt för visselblåsning, med hjälp av Lumgo, kommer det att reflektera positivt på din organisations beteende, vilket höjer ditt arbetsgivarvarumärkes rykte och gör det till en mer önskvärd arbetsplats.

Blogg

Teknologiska verktyg för visselblåsning: Förändring av företags transparens

Blogg

HR:s avgörande roll i visselblåsning: Att säkerställa rättvisa, opartiskhet och efterlevnad

Blogg

Förbättra ditt arbetsgivarvarumärke med effektiv och säker visselblåsning med hjälp av Lumgo

Blogg

Rättsliga ramverk som skyddar visselblåsare från repressalier i EU och Lumgos roll för säker visselblåsning

Blogg

Genomförandet av visselblåsarlagar över större EU-länder

Blogg

Vikten av anonyma visselblåsning: En guide till säker visselblåsning med Lumgo

Blogg

Varför småföretag bör införa verktyg för visselblåsning - Spotlight på Lumgo

Blogg

Betydelsen av att välja rätt plattform för visselblåsning: Varför INTE ditt HR-system

Blogg

Varför det är avgörande att inte låta anställda blåsa visslan via e-post: Främja Lumgo för säker visselblåsning

Blogg

Komma igång med visselblåsning: En omfattande guide med Lumgo

Enkel prissättning!

Vi har ett lågt pris för alla företag oavsett storlek och dessutom helt utan bindningstid.

Mindre än 50 anställda

4 500SEK/år

 • Check Obegränsad användning
 • Check Fritt antal Kanaler
 • Check Fritt antal Användare
 • Check SSO (Single Sign On)
 • Check Språkstöd
 • Check Säker dialog
 • Check Fri support
Populär

Upp till 250 anställda

9 500SEK/år

 • Check Obegränsad användning
 • Check Fritt antal Kanaler
 • Check Fritt antal Användare
 • Check SSO (Single Sign On)
 • Check Språkstöd
 • Check Säker dialog
 • Check Fri support

Över 250 anställda

15 000SEK/år

 • Check Obegränsad användning
 • Check Fritt antal Kanaler
 • Check Fritt antal Användare
 • Check SSO (Single Sign On)
 • Check Språkstöd
 • Check Säker dialog
 • Check Fri support

Moms tillkommer till ovanstående priser. Fakturering sker årsvis. På samtliga alternativ ingår alltid en 14 dagars kostnadsfri period.

Vanliga frågor

Lumgo har 3 prisnivåer beroende på hur många anställda ni är inom företaget. Priset börjar på 450 kr per månad. I priset ingår uppstart, all support ni behöver och en visselblåsarpolicy.

Du skapar ett konto med din inloggning till Microsoft 365 eller Google Workspace. Väl inloggad kan du helt kostnadsfritt utvärdera Lumgo. Det finns två gränssnitt - ett gränsnitt för adminsitrationen och ett för att kunna rapportera. Utvärderingsversionen får användas i er verksamhet, kom ihåg bara att teckna en prenumeration innan 4 veckor efter avslutad utvärderingsperiod.

När utvärderingsperioden på 14 dagar så begränsas kontot så att ingen rapportering kan ske. Ni har dock ytterligare 4 veckor på er för att teckna en prenumeration innan kontot avslutas.

Nej, alla leverantörer lagrar sin data inom EU och ägs även av europeiska bolag. Vi har tänkt på alla dessa delar så att ni slipper. Vi använder inte AWS eller Azure som är amerikanskägda.

Ja, det erbjuder vi via en erkänd advokatbyrå som har lång erfarenhet av just visselblåsning. Kontakta oss för offert.

Det går utmärkt att bjuda in jurister eller andra sakkuniga till era kanaler. Det ingår fritt antal användare.

Alla kanaler får en egen inrapporteringsida där ni enkelt kan anpassa sidan efter ert brand, tex kan ni lägga upp egen logotyp och bakgrundbild. Ni får en riktigt snygg inrapporteringssida!

Det går bra att vara anonym. Ärendet kan sedan följas enkelt med en pinkod som erhålls vid registering av ärendet.

Kul att höra! Skicka ett mail till hello@lumgo.com för att connecta med oss

Ni betalar årligen via faktura. Säg till om ni vill betala via kreditkort så ordnar vi det.