Lumgo
Blogg
HR:s avgörande roll i visselblåsning: Att säkerställa rättvisa, opartiskhet och efterlevnad
Prova gratis! Boka demo

Du vet väl om att du kan prova Lumgo helt utan förpliktelser i 14 dagar. Inget kreditkort behövs och efter prövoperioden avslutas kontot automatiskt.

HR:s avgörande roll i visselblåsning: Att säkerställa rättvisa, opartiskhet och efterlevnad

Introduktion

Visselblåsningsprocessen är en avgörande mekanism i alla organisationer för att upptäcka och korrigera felaktigt beteende. I grunden bidrar det till att främja en etisk kultur och förstärker ledningens engagemang för att säkerställa att verksamheten bedrivs inom acceptabla normer. Detta blogginlägg syftar till att utforska Personalavdelningens (HR:s) roll i hanteringen av visselblåsningsrapporter, att säkerställa rättvis behandling, opartiska utredningar och efterlevnad av både interna riktlinjer och externa lagar. Vi undersöker också hur Lumgo kan hjälpa till att stödja en säker visselblåsningsprocess.

HR:s roll i visselblåsning

HR-teamet spelar en kritisk roll i visselblåsningsprocessen, genom att sköta viktiga ansvarsområden som säkerställer att rapporter hanteras effektivt:

 • Formulera policy: HR utvecklar robusta riktlinjer för visselblåsning som beskriver processens olika steg, från rapportinlämning till lösning. Denna policy bör tydligt förklara vad som utgör visselblåsning och fastställa rutinerna för att hantera indikationer på felaktigheter.
 • Utbildning: HR underlättar utbildningssessioner för medarbetare på alla nivåer. De ser till att information om rutiner för visselblåsning är allmänt känd och förstådd, vilket främjar en öppen kultur där personalen känner sig trygga att tala ut.
 • Rapportering: HR tar emot och hanterar visselblåsningsrapporter, och ser till att de hanteras snabbt och konfidentiellt.
 • Utredning: HR samordnar utredningar av visselblåsningsrapporter, vilket garanterar en opartisk, omfattande förfrågan. Beroende på ärendets art och allvar kan HR anlita externa utredare för en mer oberoende utredning.
 • Skydd av visselblåsare: HR spelar en nyckelroll i att skydda visselblåsare från repressalier, enligt de riktlinjer som ställs upp inom lagstiftningen för visselblåsning.
 • Överträdelsekontroll: HR kontrollerar och säkerställer att organisationens procedurer för visselblåsning överensstämmer med alla relevanta lagar och förordningar.

Att uppnå rättvisa, opartiskhet och överträdelse

Att säkerställa rättvis behandling, opartiska utredningar och överträdelse är väsentliga aspekter av alla visselblåsningsprocesser, och HR-avdelningen är avgörande för att uppnå dessa.

 • Upprätta förtroende: En rättvis visselblåsningsprocess är avgörande för att vinna anställdas förtroende. HR kan främja detta genom att säkerställa transparens i processen, konsekvent kommunikation, och skydd av visselblåsarens identitet och rättigheter.
 • Opåverkade utredningar: HR kan säkra rättvisa, obundna utredningar genom att involvera trovärdiga, oberoende parter för att antingen hantera utredningen eller granska dess resultat, vilket erbjuder ett extra lager av objektivitet.
 • Säkerställer överträdelse: HR bör hålla sig uppdaterade om eventuella förändringar i lagstiftningen. De bör regelbundet granska och uppdatera företagets policy för visselblåsning för att säkerställa att den överensstämmer med juridiska och regulatoriska krav. Detta innebär också att säkerställa att anställda förstår sina rättigheter och skyldigheter enligt policyn.

Säker visselblåsning med Lumgo

Idag, med hjälp av teknik, kan HR mer effektivt hantera och säkra visselblåsningsprocessen. Lumgo sticker ut som ett verktyg som kan förvandla traditionella visselblåsningsmekanismer till en digital, säker och användarvänlig process. Det säkerställer högsta konfidentialitet och säker rapportering, vilket främjar en miljö där medarbetare känner sig skyddade när de blåser i visselpipan.

Lumgo fungerar som en digital bro, som kopplar samman visselblåsare och HR-team och möjliggör en krypterad, anonym dialog. Dess spårningsfunktion låter HR effektivt hantera flera rapporter och utföra robusta utredningar, vilket säkerställer den högsta integriteten i processen.

Slutsats

HR:s roll i visselblåsning är avgörande för att odla en positiv och etisk arbetskultur. De är ansvariga för att skapa en miljö där anställda känner sig säkra att tala ut mot eventuella felaktigheter. Genom att säkerställa rättvisa, opartiskhet och efterlevnad kan HR främja framgångsrika visselblåsningsprocesser. Dessutom kan användning av säkra verktyg som Lumgo hjälpa HR att hantera denna process effektivt och säkert.

Blogg

Teknologiska verktyg för visselblåsning: Förändring av företags transparens

Blogg

HR:s avgörande roll i visselblåsning: Att säkerställa rättvisa, opartiskhet och efterlevnad

Blogg

Förbättra ditt arbetsgivarvarumärke med effektiv och säker visselblåsning med hjälp av Lumgo

Blogg

Rättsliga ramverk som skyddar visselblåsare från repressalier i EU och Lumgos roll för säker visselblåsning

Blogg

Genomförandet av visselblåsarlagar över större EU-länder

Blogg

Vikten av anonyma visselblåsning: En guide till säker visselblåsning med Lumgo

Blogg

Varför småföretag bör införa verktyg för visselblåsning - Spotlight på Lumgo

Blogg

Betydelsen av att välja rätt plattform för visselblåsning: Varför INTE ditt HR-system

Blogg

Varför det är avgörande att inte låta anställda blåsa visslan via e-post: Främja Lumgo för säker visselblåsning

Blogg

Komma igång med visselblåsning: En omfattande guide med Lumgo

Enkel prissättning!

Vi har ett lågt pris för alla företag oavsett storlek och dessutom helt utan bindningstid.

Mindre än 50 anställda

4 500SEK/år

 • Check Obegränsad användning
 • Check Fritt antal Kanaler
 • Check Fritt antal Användare
 • Check SSO (Single Sign On)
 • Check Språkstöd
 • Check Säker dialog
 • Check Fri support
Populär

Upp till 250 anställda

9 500SEK/år

 • Check Obegränsad användning
 • Check Fritt antal Kanaler
 • Check Fritt antal Användare
 • Check SSO (Single Sign On)
 • Check Språkstöd
 • Check Säker dialog
 • Check Fri support

Över 250 anställda

15 000SEK/år

 • Check Obegränsad användning
 • Check Fritt antal Kanaler
 • Check Fritt antal Användare
 • Check SSO (Single Sign On)
 • Check Språkstöd
 • Check Säker dialog
 • Check Fri support

Moms tillkommer till ovanstående priser. Fakturering sker årsvis. På samtliga alternativ ingår alltid en 14 dagars kostnadsfri period.

Vanliga frågor

Lumgo har 3 prisnivåer beroende på hur många anställda ni är inom företaget. Priset börjar på 450 kr per månad. I priset ingår uppstart, all support ni behöver och en visselblåsarpolicy.

Du skapar ett konto med din inloggning till Microsoft 365 eller Google Workspace. Väl inloggad kan du helt kostnadsfritt utvärdera Lumgo. Det finns två gränssnitt - ett gränsnitt för adminsitrationen och ett för att kunna rapportera. Utvärderingsversionen får användas i er verksamhet, kom ihåg bara att teckna en prenumeration innan 4 veckor efter avslutad utvärderingsperiod.

När utvärderingsperioden på 14 dagar så begränsas kontot så att ingen rapportering kan ske. Ni har dock ytterligare 4 veckor på er för att teckna en prenumeration innan kontot avslutas.

Nej, alla leverantörer lagrar sin data inom EU och ägs även av europeiska bolag. Vi har tänkt på alla dessa delar så att ni slipper. Vi använder inte AWS eller Azure som är amerikanskägda.

Ja, det erbjuder vi via en erkänd advokatbyrå som har lång erfarenhet av just visselblåsning. Kontakta oss för offert.

Det går utmärkt att bjuda in jurister eller andra sakkuniga till era kanaler. Det ingår fritt antal användare.

Alla kanaler får en egen inrapporteringsida där ni enkelt kan anpassa sidan efter ert brand, tex kan ni lägga upp egen logotyp och bakgrundbild. Ni får en riktigt snygg inrapporteringssida!

Det går bra att vara anonym. Ärendet kan sedan följas enkelt med en pinkod som erhålls vid registering av ärendet.

Kul att höra! Skicka ett mail till hello@lumgo.com för att connecta med oss

Ni betalar årligen via faktura. Säg till om ni vill betala via kreditkort så ordnar vi det.